Til sammen er det ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i  statsallmenningene i Ringebu. I alle vatn og vassdrag er det ren ørretbestand, med unntak av Flaksjøen der det i tillegg er røye og abbor.

Stangfiske er tillatt i alle vatn. Garn- og oterfiske er kun tillatt for innenbygdsboende, med unntak av Flaksjøen der også utenbygdsboende kan fiske med garn og oter. 

Isfiske er tillatt i Flaksjøen, Hemtjønnet og Koltjønnet mot løsing av isfiskekort på inatur.no