I Imsdalen er det et treningsfelt for elg- og harehunder. Dette administreres av Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening. Kontakt Gudbrand Haugen på tlf.
61 28 09 14 for mer informasjon. Avgrensning av feltet er vist i Turkart for Ringebu.