Det var i år 7 jaktterreng, Imsdalen Sør, Kongsvangen, Reinsfjellet, Storfjellet, Ringebu Østfjell, Samdalen og Åsdalstangen. Jakttida var fra 25. september til 15. november for alle jaktterrengene bortsett fra Ringebu østfjell som hadde jakttid til 15. oktober. På dette terrenget ble det solgt dagskort den resterende tida av jakta.

Elgkvota var på 43 dyr i år, og det ble felt 23 elger totalt. 67,6% av de felte dyra var hanndyr, 32,4% hodyr. 14% av skutt elg var kalv, 30,5% ungdyr og 43,5% var eldre dyr.