Trekning elgjakt 2017

Elg thumb2Ringebu fjellstyre hadde to ledige jaktfelt til årets trekning. Følgende er tildelt

Kongsvangen: Jan-Erik Andersen, Ringebu
Ringebu Østfjell: Kjell Åge Sletten, Lindås

Jaktlagene får tilsendt tilbud fra fjellstyret, med svarfrist 10. juni.

Se listen for alle fjellstyrene her.

(16. mai 2017)

 

Stor interesse for elgjakt

Elg thumb1Søknadsfisten for elgjakt i statsallmenningene har gått ut, og det er bra etterspørsel etter jakt i Ringebu. Blant innenbygds er det 5 jaktlag som har søkt Kongsvangen, mens hele 149 utenbygds lag har søkt om jakt i Ringebu Østfjell. Trekningen antas gjennomført i midten av mai.

(8. mai 2017) 

 

Elgjakta 2016

Elg-ÅsdalstangenElgjakta 2016 er forlengst over, og det er på tide med litt oppsummering.

Les mer …

 

Elgjakt i statsallmenningene i Ringebu

Generelt
Ringebu Fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. Det disponeres 9 jaktfelt, hvorav 5 er forbeholdt innenbygds jaktlag. Total kvote har ligget på rundt 70 dyr de siste årene. Per i dag er jakttiden 25.9.-15.11.

 

Pris på elgjakt

Priser på elgjakt, gjelder fra 2018.

Alle jaktfelt kr    80,- per kg
Grunnavgift         kr 4 000,- per dyr

 

 

Treningsfelt

I Imsdalen er det et treningsfelt for elg- og harehunder. Dette administreres av Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening. Kontakt Gudbrand Haugen på tlf.
61 28 09 14 for mer informasjon. Avgrensning av feltet er vist i Turkart for Ringebu.