Trekning av elgjakta 2018

Da er trekningen av elgjakta på statsallmenningene gjennomført. Fjellstyret har i år fire ledige jaktfelt, to til innenbygds og to til utenbygds. Seks lag søkte som innenbygds, mens atskillig flere søkte på utenbygds feltene. Følgende har fått tildelt jakt i Ringebu og får tilsendt tilbud fra fjellstyret (svarfrist 10. juni):

Jaktfelt Jaktlag Kommune
Åsdalstangen:        
Tore Kleven
Ringebu
Storfjellet: Torgeir Kvalvik Ruud Ringebu
Reinsfjellet: Wilhelm Lysgård Tolga
Imsdalen Sør: Frank Anders Sørhaug        
Aurskog Høland

(10. mai 2018)

 

Elgjakt i statsallmenningene i Ringebu

Generelt
Ringebu Fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. Det disponeres 9 jaktfelt, hvorav 5 er forbeholdt innenbygds jaktlag. Total kvote har ligget på rundt 70 dyr de siste årene. Per i dag er jakttiden 25.9.-15.11.

 

Pris på elgjakt

Priser på elgjakt, gjelder fra 2018.

Alle jaktfelt kr    80,- per kg
Grunnavgift         kr 4 000,- per dyr

 

 

Treningsfelt

I Imsdalen er det et treningsfelt for elg- og harehunder. Dette administreres av Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening. Kontakt Gudbrand Haugen på tlf.
61 28 09 14 for mer informasjon. Avgrensning av feltet er vist i Turkart for Ringebu.