kompasrosePga ferieavvikling blir ikke fjellstyrekontoret fast bemannet i uke 31 og 32.

Vi kan imidlertid nås på e-post og telefon, så sant vi har dekning under feltoppdrag.