Barthstua 21.06.2018 2Med tilskudd fra Grunneierfondet, Spillemidler og midler fra fjellkassa har fjellstyret restaurert Barthstua i Ringebufjellet. Det er skiftet tak, pipe og ilsted. Gammmel sot fra peis og oljelamper skuret bort, gulvene nyslipt og møbler pusset opp. Tross installert solcelleanlegg sitter historien og atmosfaren fortsatt i tømmerveggene. Vi takker alle som har bidratt i arbeidet.

Bua er nå klar for utleie og kan bookes på inatur.no