Fjellstyret behandlet i sak 10/18 tildelingsrutiner for reinsjakta. Der ble det bestemt at jegere som får tildelt kort i år, blir plassert nederst på reservelista neste år. Vi har fått en del spørsmål rundt dette og håper å klargjøre disse med følgende retningslinjer:

- Jeger som har fått tildelt og takket ja til jakt ved trekning, eller via reservelista innen 19. august, blir plassert nederst på reservelista neste år (rekkefølgen trekkes). Jeger som overtar kort under jakta, blir ikke ekskludert neste år.

- To jegere som har søkt som lag og takket ja, vil begge bli plassert nederst på reservelista neste år.

- Dersom to jegere har fått hver sin fellingstillatelse, hvorav den ene sier fra seg sitt kort og går inn på lag med den andre, er det kun den som har igjen sitt tildelte kort som blir satt nederst neste år.