Rein Breiskardet-thumbTrekningen av reinsjakta er gjennomført. Det kom 239 innenbygds og atskillig flere utenbygds søknader. Kvoten er økt med 20 % siden i fjor, og fjellstyret har 97 fellingstillatelser til fordeling. Se trekningslistene her:

Innenbygds, Utenbygds, Stor-ElvdølerTilbud med faktura sendes per e-post i løpet av uka. Ta kontakt dersom faktura må sendes per post.

(14. mai 2018)