Da er trekningen av elgjakta på statsallmenningene gjennomført. Fjellstyret har i år fire ledige jaktfelt, to til innenbygds og to til utenbygds. Seks lag søkte som innenbygds, mens atskillig flere søkte på utenbygds feltene. Følgende har fått tildelt jakt i Ringebu og får tilsendt tilbud fra fjellstyret (svarfrist 10. juni):

Jaktfelt Jaktlag Kommune
Åsdalstangen:        
Tore Kleven
Ringebu
Storfjellet: Torgeir Kvalvik Ruud Ringebu
Reinsfjellet: Wilhelm Lysgård Tolga
Imsdalen Sør: Frank Anders Sørhaug        
Aurskog Høland


(10. mai 2018)