villmarkskveldRingebu fjellstyre deltar på Villmarkskveld i biblioteket torsdag 3. mai kl 1900. Kom og hør litt nytt fra villreinfjellet! Se mer om programmet her.