Bilde 3Minner om søknadsfristen på reinsjakt som er 1. mai. 

Innenbygds søker her
Utenbygds søker her

Fjellova er tydelig på hvem som er utenbygds og hvem som er innenbygds. Les gjerne mer her hvis du er usikker på om du kan regnes som innenbygds.