villreinjakt-thumbMed bakgrunn i de siste års nedgang i reinskvoten vedtok Ringebu fjellstyre i sak 41/17 å legge saken om tildelingsrutiner for reinsjakt ut på høring. Saken gjelder tildeling av innenbygds kvote i statsallmenningene i Ringebu.

Vi oppfordrer kommende og eksisterende innenbygds jegere til å si sin mening ved å klikke på lenken under. Resultatet blir en del av saksutredningen til fjellstyremøte 21. mars 2018.

Svarfrist innen 13. mars:
https://response.questback.com/norgesfjellstyresamband/zwt4ra5unb