jerv thumbI Oppland foregår det årlig lisensfelling på jerv, bjørn og ulv, så langt bestandstatus tillater dette. Det innebærer felling av et bestemt antall individer av en viltart. I tillegg til krav om lisens gjennom Jegerregisteret gis det for Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger tillatelse til lisensfelling ved registrering på inatur. Gå til registrering og mer om regelverket her.

(28. februar 2018)