Ulv thumbI sommer ble det etter store sauetap i beiteområdet til Fåvang gjeterlag utstedt skadefelling og forsøkt tatt ut en ulv i Ringebufjellet. DNA-analyser viser nå at denne har klart seg, og vandret sørover gjennom Øyer, før den nå ser ut til å ha slått seg til ro i Åmot kommune. I perioden september-november er det flere treff i et område sørvest for Glomma/Åsta. Ulven er ei tispe, første gang registrert i Falun i desember 2016. Se mer på rovbase.no

Vinterens registrering av ulv i Norge er godt i gang. Det er så langt registrert 88-92 ulver innenfor landets grenser og 11-13 ulvekull fordelt på helnorske revir og grenserevir mot Sverige. Les mer på rovdata.no