GranskottUnder en oppsynstur før helga ble det funnet et patronbelte i Ringebufjellet. Den uheldige kan ta kontakt på tlf 918 55 539, og beltet utleverers ved beskrivelse av utseende og innhold, og i hvilket område det ble mistet. 

(5. november 2017)