Flyvende utedo thumbInntekter fra statsallmenningene tilbakeføres i form av tiltak som kommer alle fjellfolk til gode. Ringebu fjellstyre og Imsdalen fiskestyre har bevilget midler fra fiskekortinntekter til utskifting av utedoer en del rastebord i Imsdalen. Med støtte fra Grunneierfondet og spillemidler er vi også i gang med restaurering av Barthstua ved Skjerdingen. Utedoene blir ikke klare for prøvesitting før til våren, men Barthstua håper vi skal kunne tas i bruk i høst. (13. oktober 2017)

Foto: Utedo, rastebord, Barthstua 1, Barthstua 2, Barthstua 3, Barthstua 4