kompasroseFjellstyret åpner for jakt på lirype og orrfugl i felt 2 (Friisvegen) og felt 3 (Breijordene) i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede tildelte 5-dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall dags- eller sesongkort til innenbygds (for innenbygds gjelder også jakt i snaufjellet på helgedager i perioden 25.9.-5.10.)

Jaktfelt 1 (Venabygdsfjellet) fredes, både for innenbygds og utenbygds. Utenbygds som er tildelt jakt i periodene 15.-19. og 20.-24. september tilbys jakt i felt 2 og 3, etter fordeling av fjellstyret. Jegere blir kontaktet per e-post og brev.

Les hele vedtaket her.