ryperapportenFjellstyret gjennomfører i perioden 5.-13. august rypetaksering i statsallmenningene i Ringebu. Taksten foregår med hund, langs fastlagte linjer i terrenget. Observasjoner i sommer tyder på at det kan ha gått bra med kyllingene etter klekking. Resultatet fra takseringen ventes i slutten av august.

(5. august 2017)