Saubua thumb2Innerst i Saubuvegen ligger det tre buer inngjerdet i et tun. Steinbua står åpen for alle, gjeterbua i midten brukes av gjeteren i området, mens bua nærmest veien brukes av fjellstyrets ansatte. Det er nå mulig å leie oppsynsbua i deler av barmarkssesongen. Ypperlig utgangspunkt for fiske, late feriedager, fuglehundtrening fra 21. august, reinsjakt osv. Se mer og lei bua på inatur.no.

Se video fra området her.