kompasroseMed bakgrunn i skadefellingstillatelser er det denne uka felt både ulv og bjørn i Ringebufjellet. Natt til onsdag ble det øverst i Imsdalen skutt en hannbjørn på ca 140 kg. Det er ikke kjent hvilket individ dette kan være. Hannulven som ble felt i Åsdalen på mandag viser seg å være den samme som det ble jaktet på i dette området også i månedsskifte mai/juni. (23. juni 2017)

I følge rovbase.no er det tidligere samlet flere hår- og møkkprøver fra denne ulven. Fra november i fjor til mars i år ligger er det flere prøver inne fra områder rett nord for Evenstad, innenfor Julussareviret. Ulven har så krysset Glomma og i april og mai vært innom Løten, Ringsaker, Øyer og sist i Ringebu.

Samme natt som bjørnen ble skutt ble det observert nok en ulv i Imsdalen. Ny skadefelling er iverksatt og gjelder til 28. juni.

Kart: Utsnitt fra rovbase.no. De røde symbolene viser registrerte DNA-treff for ulven som ble felt i Ringebu 19. juni.

Kart V647