ThumbTrekningen for innenbygds og Stor-Elvdøler ble gjort på Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor 8. mai 2017. Se listene her:

Innenbygds

Stor-Elvdøler


Faktura vil på onsdag 24. mai bli sendt ut per e-post, til de som har oppgitt dette ved søknad. Andre kan vente på postbudet.