Elg thumb1Søknadsfisten for elgjakt i statsallmenningene har gått ut, og det er bra etterspørsel etter jakt i Ringebu. Blant innenbygds er det 5 jaktlag som har søkt Kongsvangen, mens hele 149 utenbygds lag har søkt om jakt i Ringebu Østfjell. Trekningen antas gjennomført i midten av mai.

(8. mai 2017)