StoreKviaInteressert i litt statistikk/ oppsummering fra fjorårets jakt?

Elgjakt

Reinsjakt

Småviltjakt