kompasroseSe referat fra fjellstyremøtene 7. desember 2016 og 8. februar 2017. februar 2017.