stopp og parkeringsforbudminiatyrPå Venabygdsfjellet er det viktige vinterbeiteområder for vilreinen. Av hensyn til dette er det langs fv 27 stopp- og parkeringsforbud fra Spidsbergseter til Gunstadseter i perioden 20. desember til 1. mai. Hensikten er å begrense menneslig ferdsel inn i de mest sårbare villreinområdene. Vi anbefaler tilrettelagte parkeringsplasser i forbindelse med utfartssteder på Venabygdsfjellet og ved bommen i Sollia.

(19. februar 2017)