ryperapportenRypejakta er nå stoppet, f.o.m. 11. oktober 2016. Dette gjelder både for innenbygds og utenbygds. Det kan imidlertid kjøpes kort for jakt på annet småvilt. Innenbygds kjøper kort i lokale butikker og utenbygds på inatur (samt Måsåplassen og bensinstasjonen på Stai):

Felt 1 (Venabygdsfjellet)
Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Treningsfeltet for fuglhund i Remdalen/Brettingsdalen er åpent for salg på inatur