Slakting2016Det er tid for oppsummering av årets reinsjakt. Så langt har vi registrert 42 felte dyr av en kvote på 77 (54,5%). Vi minner om at alle villreinkort skal returneres til fjellstyrekontoret, også om det ikke er felt dyr. Underkjever fra felte dyr skal også leveres så snart som mulig. (7. oktober 2016).