ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse om å tilby ytterligere noe jakt på lirype i perioden f.o.m. 6. t.o.m. 10. oktober.


Det legges ut et begrenset antall 5-dagerskort til utenbygds med og uten hund på inatur, med salgsstart 3. oktober kl. 0900. 100 kort fordeles på de tre jaktfeltene i allmenningene (20 kort i felt 1, 40 i felt 2 og 40 i felt 3).

Link til de ulike korttypene på inatur finnes her:

Felt 1 (Venabygdsfjellet)
Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Dagskvote 6.-10. oktober: 1 lirype/jeger/dag (innenbygds som har løst sesongkort fortsetter på sin totalkvote på 10 liryper)

Øvrig småviltjakt
Utenbygds kort for småviltjakt foruten rype i perioden 6.10.-23.12. selges også på inatur (orrfugl, hare, rev med mer)

Innenbygds som ikke allerede har kjøpt kort kan løse dette i lokale butikker.

Dette betyr at lirypajakta stoppes fra og med 11. oktober 2016, både for innenbygds og utenbygds.

Treningsfelt
Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes igjen 6. oktober. Det åpnes ikke for rypejakt i dette området. Salg på inatur.

Hvordan kjøpe kort på inatur:

- Hvis du ikke allerede har en bruker på inatur.no må du registrere brukernavn og passord her.
- Logg inn med brukernavn og passord her
- Velg først ønsket jaktfelt, så korttype med eller uten hund. Vær oppmerksom på at det må løses småviltkort inkl. lirype for jakt på denne arten. Kortyper for annet småvilt ligger også tilgjengelig.
- Jegeravgiften må være betalt for å få gjennomført kjøpet. Det er lurt å ha jegernummer og betalingskort klare ved kjøp.
- Salget skjer fortløpende og stoppes automatisk når antallsbegrensningen er nådd.

(Oppdatert 3. oktober 2016)