rypeFjellstyret vedtok i møte 31. august å åpne for jakt på lirype og orrfugl i september. Med utgangspunkt i takseringsresultat og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. Se mer om kvoter, fredningsområde, rapportering etc under. 

(2. september 2016)

Jakttid
Det åpnes for jakt på lirype og orrfugl i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede tildelte 5-dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall dags- eller sesongkort til innenbygds (for innenbygds gjelder også jakt i snaufjellet på helgedager i perioden 25.9.-5.10.). 

Kvoter 
For utenbygds settes en totalkvote på 5 liryper per jeger per 5-dagersperiode. For innenbygds som løser dagskort settes en kvote på 1 lirype per jeger per dag, mens for sesongkort settes en totalkvote på 10 liryper.

Fredningsområde/treningsfelt
Fjellstyret vedtok i sak 13/16 å opprette et fredningsområde i deler av felt 1 og 2, i Remdalen/Brettingsdalen. Her er det ikke anledning til å jakt lirype. Området avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, Hirisjøåa i vest og Hirisjøen/fylkesgrensa/Hira i nord. Se kart her. Det åpnes imidlertid for trening av hund i dette området i perioden 15.-24. september. Salgsside vil bli lagt ut på inatur i uke 36.

Videre jakt

Med utgangspunkt i takseringsresultatet og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. 5-dagerskort til utenbygdsboende selges i så fall på inatur.no, mens kort til innenbygds selges som vanlig i lokale butikker. Avgjørelsen offentliggjøres på fjellstyrets hjemmeside så snart tilstrekkelig med jaktrapporter er levert, og eventuelt salg på inatur åpnes 3. oktober. 

Jaktrapport september!
Personlig jaktrapporter skal sendes fjellstyret umiddelbart etter endt jakt, også om det ikke er jaktet. Det gjelder både innenbygds og utenbygds. Rapport sendes helst inn via fjellstyrets hjemmeside, ev. per post eller direkte på kontoret i rådhuset. Det skal også leveres en vinge fra hver skutte rype. Pakk inn i papir ved postsending, eller legg i trekasse utenfor rådhuset.

Øvrig småviltjakt
Går som normalt i periodene 15.-19. og 20.-24. september og 6.10.-23.12. Det er ledige kort for harejakt med hund i periodene 15.-19. og 20.-24. september.