ørret NordreImssjø thumbI år sjekker vi fisketilstanden i Nordre Imssjø. Storrusa er plassert sør for gapahuken i Nordre enden, og første tømming vitner om stor fisk av god kvalitet. Mindre fisk flyttes og settes ut i blant annet Åsdalstjønna.

Fiskekort kan kjøpes i lokale butikker, inatur eller SMS.

(29. juni 2016)