Båt I ÅsdalstjFjellstyret har hatt en god del trebåter som har gjort sin tjeneste for allmennheten i nærmere 30 år. Noen fungerer fortsatt, mens andre er modne for utskifting. I dag ble det ny glassfiberbåt på Indre Åsdalstjønn. Vi oppfordrer alle til å behandle båtene med skånsomhet. Trebåter må ligge i vannet for ikke å tørke ut, og glassfiberbåter må dras inn i etablerte støer, slik at disse ikke ligger og slår mot steiner i vannkanten.

Se mer om båtutleie her

(24. juni 2016) Oppdatert 29. juni. I førsteutkastet kom vi i skade for å skrive Indre Breitjønn, Det riktige er Indre Åsdalstjønn.