Norde ImssjIsen gikk på Åsdalstjønna i natt og bjørkeliene grønskes fort. Mye folk i fjellet og i Imsdalen i dag. Utleiebåtene på Imssjøene er klare. Resterende båter klargjøres utover i neste uke.

(4. juni 2016)