Remdalen thumbDet har røynet på snøen i fjellet den siste tiden. Friisvegen er nå brøytet, men grøfter går fulle av vann og veien må tørke før åpning. Isen gikk på på Imssjøene for en uke siden, og nå har nok vannføringen økt betraktelig. Det var diverse hindringer nedover Imsdalen i dag, men ingen problem å kjøre.


Her er noen bilder: Friisbua, Steinsprang, Ormvollen, Stuva
(foto: E. Hagen, K. Hansen).

(23. mai 2016)