BjørnehiI april 2015 ble det registrert spor av bjørn og et bjørnehi i Ringebufjellet. Bjørnen hadde tydelig overvintret i tregrensa opp mot Storkletten, i Hirkjølen statsallmenning. DNA-analyser viser at denne bjørnen er den samme som første gang ble registrert i Sør-Trøndelag i 2013. Etter å ha kommet seg etter vinterdvalen i fjor, tok bjørnen seg en tur til Dombås, hvor den i juni ble påkjørt av toget. Funn og analyser av hårprøver fra Åsdalen og Samdalen i september viste at den fremdeles var i live, og tilbake i Ringebu. Les mer her: Rovdata

Bilder fra hiplassen i Storkletten 2015 (foto: Erik Hagen):
Hi, høy stubbing, klør og tannkvessing