Rein-VangfjelletÅrets villreinkvote i Rondane Sør er på 250 dyr (660 i 2015). Det betyr at Ringebu fjellstyre er tildelt 77 fellingstillatelser, hvorav 70 % er forbeholdt innebygds. Trekningen er nå gjennomført og tilbud kan ventes i posten innen få dager. Trekningslister:

Innenbygdsboende
Utenbygdsboende
Stor-Elvdøler

Årets jaktkvoter ble vedtatt i årsmøtet i Rondane Sør villreinutvalg 21. april. De siste års tellinger har vist en klar nedgang i bestanden. Det ble i år gjennomført to runder med minimumstellinger. Årets minimumstall viser en vinterbestand på 1 835 dyr i Rondane Sør. Bestandsmålet på 2 300 vinterdyr er dermed ikke nådd, tross tre år med kvotereduksjon. I henhold til ny bestandsplan er derfor kvoten kraftig redusert. Korttypen Bukk under 50 kg videreføres, og i år blir korttypen Fritt dyr gjort om til Fri bukk. Hensikten er å spare simler i bestanden.

Ringebu fjellstyre har vedtatt å avvikle ordningen med periodedeling inntil videre. For at flest mulig jegere skal få et tilbud deles det ikke ut "doble" kort i år. Det er som tidligere mulig for en eller to jegere å kjøpe seg inn på kort til jeger som er tildelt jakt (kr 500/jeger). To jegere som begge har fått tildelt jakt kan også danne jaktlag. Fjellstyret viderefører ordningen med gratis kalvekort til innenbygds førstegangsjegere i alderen 16-19 år.

(13. mai 2016)