elg thumbRingebu fjellstyre har i år to ledige terreng for elgjakt, Ringebu østfjell (utenbygds) og Imsdalen Sør (innennbygds). Trekningen er nå gjort og tildelingen er som følger:

Ringebu Østfjell: Erlend Steen Schnell, Nes
Imsdalen Sør: Helge Otto Lien, Ringebu

 Jaktlagene vil få tilsendt tilbud med svarfrist 10. juni.

(13. mai 2016, oppdatert 19. mai.)