ReinsfjelletSmåviltjakt: Søknadsfrist 1. april

Villreinjakt: Søknadsfrist 1. mai for innenbygds og utenbygds

Elgjakt: Søknadsfrist 1. mai. Imsdalen sør har innenbygds som prioritet, Ringebu Østfjell har utenbygds som prioritet (men både innenbygds og utenbygds kan søke på begge feltene)