Reinsgevir Dørm ThumbSøknadssiden for reinsjakt for innenbygdsboende har vært åpen siden nyttår, og mange har allerede søkt. Ta gjerne kontakt med fjellstyrekontoret hvis du er usikker på om du har søkt eller om søknaden har kommet gjennom. Øvrige kan søke innen 1. mai her.

Utenbygds søker via inatur (foreløpig ikke aktivert, annonseres her på hjemmesiden). (24. februar 2016)