FV27thumbTross sin tilpasningsdyktighet trenger villreinen arealer og ro gjennom vinteren. Veien over Venabygdsgjellet er åpen for biltrafikk, men av hensyn til fjellets urinnvånere er det stopp- og parkeringsforbud fram til 1. mai. Dette for å begrense ferdselen inn i sentrale villreinområder. Vi oppfordrer til å benytte skiløypenett og glimrende friområder lenger fram i fjellet, og bidra til å ivareta en unik villreinstamme.
 
(13. februar 2016)