kompasroseFørste møtet for det nye fjellstyret avholdes i Ringebu rådhus onsdag 25. november 2015, kl. 1900.

Se saksliste her.