Villreinkor thumbReinsjakta er over og vi minner om at alle kontrollkort, også de som det ikke er felt dyr på, skal returneres til fjellstyret. Underkjever fra felte dyr skal også innleveres. Disse kan sendes per post (ikke pakk inn i plast!!) eller legges i trekasse utenfor rådhuset i Ringebu. Ber om at dette følges opp så snart som mulig, slik at vi får oppsummert årets jakt. (13. oktober)