Øvrige utenbygds og innenbygds kan løse kort for trening av fuglehund i hele statsallmenningen i periodene 15.-24. september og 6.-31. oktober. Dagskort eller sesongkort kjøpes på inatur.no (kontakt fjellstyrekontoret ved ev. spørsmål om opprettelse av brukerkonto).

Innenbygds kan som vanlig kjøpe jaktkort for jakt på andre småviltarter i perioden 15.9.-23.12. i lokale butikker.

For utenbygds blir det fritt kortsalg for jakt på andre småviltarter i perioden 6.10.-23.12. Kortsalg i lokale butikker.

Fjellstyret selger også 5-dagerskort for harejakt med hund for utenbygds i periodene 15.-19. og 20.-24. september, samt sesongkort i perioden 6.10.-23.12. Salget skjer via fjellstyrekontoret eller på inatur.no.

Årskort for jakt og fangst på smårovvilt kan kjøpes på inatur.no (Kr 50!)