Friisbua thumbRingebu sokneråd og Ringebu fjellstyre arrangerer friluftsmesse og fiskedag ved Friisbua søndag 16. august kl. 11. Gudstjenesten gjennomføres av sokneprest Ann Cathrin O. Tomten. Etterpå blir det kålservering og fiskedag i Åsdalstjønna. Fjellstyret deler ut fiskesluker og stangfiske er gratis for alle barn og unge t.o.m. 18 år. Båtene står til fri disposisjon denne dagen. (12. august 2015)