Reinskort thumbDa er det sendt ut reinskort til utenbygdsboende som har levert kopi av betalt jegeravgift og bestått skyteprøve. Innenbygdsboende og andre som tilfeldigvis skulle være i området kan hente kort på fjellstyrekontoret til følgende tider:

Torsdag 6. august: 0900-1700
Fredag 7. august: 0900-1500
Tirsdag 11. august: 0900-1700
Onsdag 12. august: 0900-1700