rypeBreia thumbFjellstyret har siden 2006 gjennomført rypetaksering i statsallmenningene i Ringebu. I høst vil registreringene foregå i perioden 6.-16. august og etter samme mal som tidligere år. Det har vært en del stamfugl å se i vinter, så får vi se hvordan våren og sommeren har påvirket tilveksten. Resultatet fra takseringen legges ut i siste halvdel av august. (5. august 2015)