kompasroseFjellstyret søker etter sesongoppsyn høsten 2015.

Primært informasjons-, veilednings-, kontroll- og oppsynsarbeid i forbindelse med reinsjakt, småviltjakt og fiske. Ellers noe skjøtsels- og vedlikeholdsoppgaver

Les mer (18. juli 2015)