Imsdalen Åsdalen thumbRingebu & Fåvang JFF, Ringebu Fjellstyre og NJFF-Oppland arrangerer opplæringsjakt på villrein i Ringebu fra 10.-13. september. Målgruppen er ungdom i aldersgruppen 16-26 år. Jenter prioriteres ved fulltegning.

Påmeldingsfrist 15. august. Les mer (1. juli 2015)