Ruse thumbFjellstyre og Imsdalen fiskestyre gjør et forsøk med storrusefiske i Søre Imssjøen i sommer. Hensikten er tynning av bestanden og flytting av fisk til vann og tjern med dårlige gytemuligheter. Et titalls fiskere i dalen i dag, og et knippe fornøyde sør-fåvanginger kunne melde om godt bett! (26. juni 2015)

Bilder: Sjøsetting, Ruse, Søre Imssjø