Rein thumbVed fristens utløp hadde det kommet inn 2 843 utenbygds villreinsøknader for Oppland inkl Sunndal. En stor andel av disse hadde prioritert Ringebu i søknaden. Trekningen er nå utført og tilbud vil bli sendt i posten ganske snart.

Trekningsliste utenbygdsboende (13. mai 2015)