Det kom inn til sammen 25 søknader på vårens beverjakt. Du kan lese trekningslista her. To av kortene ble solgt med husvære, mens de fire andre ble tildelt ved trekning.